Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.
search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Den sproglige dimension

Den sproglige dimension er et af de værktøjer, som FastholdelsesTaskforcen arbejdede sammen med skoler om at implementere. Fokus er her på arbejdet med det sproglige element og formidlingen i fagundervisningen.

Målet med værktøjet Den sproglige dimension er at give faglærerne viden, teknikker og metoder til at arbejde med det mundtlige og skriftlige sprog, både førfagligt sprog, fagsproget og den sproglige for-midling i undervisningen. Eleven tilegner sig på den måde i højere grad forståelse af det faglige stof og motiveres til at gennemføre en påbegyndt uddannelse.

Centralt for Den sproglige dimension er:

  • generel præsentation af elevernes sproglige niveauer og udfordringer, herunder særlige udfordringer for tosprogede
  • viden om sprogscreeningsværktøj på erhvervsuddannelserne
  • bevidsthed om sprogets betydning for elevernes mulighed for at tilegnes sig nyt stof
  • viden og erfaringer med metoder og værktøjer: ord, sprog, genrer, gråzoneord, læsestrategier, før-under-efterlæsning, multimodale læremidler m.v.
  • samarbejde mellem ledelse, læsevejleder, team og den enkelte lærer om strategisk arbejde med den sproglige dimension
  • træning i at anvende værktøjet i egen undervisning
  • træning i analyse og udformning af egen skriftlig formidling, anvendelse af fagtekster og opgaver
  • undersøgelse og forbedring af egen faglig formidling.

Specialister:

Til at gennemføre implementeringsforløbet Den sproglige dimension har FastholdelsesTaskforcen samarbejdet med University College Lillebælt, UC Syd og Aarhus Business College.